Правила проведення розіграшу

​​Правила проведення розіграшу на сторінках АМR Education

в соціальних мережах Facebook та Instagram

в період з 01.07.2021 по 30.07.2021

I.           Загальні умови

1.1.  Розіграш проводиться з метою популяризації послуг центру освітньої он-лайн підготовки АМR Education.

1.2.  Організатором та Виконавцем Розіграшу є Фізична особа – підприємець Радецький Михайло Богданович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2634409079, який діє відповідно до законодавства України, за основним місцем діяльності, розташованим за адресою: місто Львів, вулиця Пекарська, 7 (надалі – Організатор).

1.3.  У розіграші на сторінках АМR Education в соціальних мережах Facebook та Instagram (далі за текстом: «Розіграш») можуть брати участь громадяни України, які відповідають всім нижченаведеним умовам (далі за текстом: «Учасники»):

a. досягли 18-річного віку (неповнолітні допускаються до участі в розіграші за умови письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальників);

b. є користувачами соціальної мережі Facebook та/або Instagram і мають відкритий профіль для інших користувачів таких соціальних мереж;

c. є клієнтами АМR Education (під «Клієнтами» в цілях цих Правил слід розуміти осіб, які користуються послугами або придбали будь-яку з послуг АМR Education в період з 01.07.2021 по 30.07.2021, а також осіб, які користувались послугами АМR Education в минулому (до 01.07.2021).

1.4.  Організатор не зобов’язаний перевіряти дієздатність осіб, які беруть участь в Розіграші.

1.5.  Учасниками Розіграшу не можуть бути:

1.5.1.  працівники Організатора та члени їх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

1.5.2.  власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Розіграшу, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

1.5.3.  особи, що не є громадянами України;

1.5.4.  особи, які на час проведення Розіграшу перебувають на тимчасово окупованій території та території проведення Операції об’єднаних сил;

1.5.5.  особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

II.         Призовий фонд

2.1.  Організатор запрошує взяти участь у Розіграші і отримати наступні призи:

2.1.1.  Перше місце: Смартфон Iphone 12 з вбудованою пам’яттю об’ємом 128 Gb;

2.1.2.  Друге місце: Сертифікат на проходження будь-якого курсу (16 занять) від АМR Education на вибір;

2.1.3.  Третє місце: Сертифікат на проходження будь-якого курсу (16 занять) від АМR Education на вибір.

2.2.  Призовий фонд Розіграшу обмежений зазначеною в п. 2.1. цих Правил кількістю. Кожен Учасник Розіграшу може отримати Приз лише один раз.

2.3.  Переможець Розіграшу не має права на отримання грошового еквіваленту вартості Призу чи заміни його на іншу продукцію/товар. Організатор не несе будь-якої відповідальності за якість призів.

III.      Терміни проведення Розіграшу

3.1.  Початок Розіграшу: 01.07.2021

3.2.  Завершення Розіграшу: 30.07.2021

3.3.  Оголошення Результатів Розіграшу: 03.08.2021.

3.4.  У випадку, якщо на момент дати завершення Розіграшу, визначеної п. 3.2. цих Правил, кількість осіб, які взяли участь у Розіграші, буде меншою від 20-ти, Організатор Розіграшу має право продовжити строк Розіграшу на 15 календарних днів та змінити дату оголошення Результатів Розіграшу, про що має бути повідомлено в конкурсних постах на офіційній сторінці АМR Education в Соціальній мережі Facebook та Соціальній мережі Instagram, а також шляхом направлення особистих повідомлень особам, які вже взяли участь у Розіграші. Якщо після спливу додаткового строку Розіграшу кількість осіб, які взяли участь у Розіграші, буде меншою від 20-ти, Організатор Розіграшу проводить визначення переможців шляхом випадкового комп’ютерного вибору з кола таких осіб.

IV.       Умови участі в Розіграші

4.1.  Учасниками Розіграшу є особи, які відповідають критеріям, наведеним в п. 1.2. цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Розіграші прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами даних Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень, вказаних в п. 1.4. цих Правил (надалі – «Учасник» або «Учасники»).

4.2.  Брати участь у Розіграші можуть лише особи з власного акаунта в мережі Facebook та Instagram.

4.3.  До участі в Розіграші не допускаються фіктивні (вдавані) аккаунти Учасників та/або аккаунти, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника, а також аккаунти Учасників, що не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника Розіграшу.

4.4.  Для участі в Розіграші у соціальній мережі Facebook:

4.4.1.  Сторінка Учасника має бути відкритою для всіх користувачів;

4.4.2.  Учасник має бути підписаним на сторінку AMR Education у Facebook;

4.4.3.  Учасник повинен зробити репост конкурсного посту та написати відгук до цього репосту про послугу AMR Education, якою він скористався;

4.4.4.  Учасник має позначити сторінку AMR Education у дописі;

4.4.5.  ознайомитись з результатами Розіграшу в День визначення Переможців Розіграшу.

4.5.  Для участі в Розіграші у соціальній мережі Instagram:

4.5.1.  Профіль Учасника має бути відкритим для всіх користувачів;

4.5.2.  Учасник має бути підписаним на сторінку AMR Education у Instagram;

4.5.3.  Учасник повинен зробити репост конкурсного посту та написати відгук у сторіз до цього репосту про послугу AMR Education, якою він скористався;

4.5.4.  Учасник має позначити сторінку AMR Education у сторіз;

4.5.5.  Учасник має Сторіз із відгуком зберегти в актуальних історіях у своєму профілі під назвою AMR Education;

4.5.6.  ознайомитись з результатами Розіграшу в День визначення Переможців Розіграшу.

V.         Визначення Переможців Розіграшу

5.1.  Розіграш проводиться в Соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці АМR Education за адресою: https://www.facebook.com/amr.education/ та Соціальній мережі Instagram на офіційній сторінці АМR Education за адресою: https://www.instagram.com/amr_education/ на всій території України, за винятком АР Крим та територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та на території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (тимчасово окуповані території та території проведення Операції об’єднаних сил).

5.2.  Розіграш буде проведено шляхом випадкового комп’ютерного вибору переможця за допомогою незалежного ресурсу random.org з числа не більше 20-ти учасників, попередньо відібраних утвореною Організатором Розіграшу Конкурсною комісією за результатами оцінки на предмет креативності, корисності та інформативності написаних учасниками відгуків (п. 4.4.3., 4.5.3.).

5.3.  Конкурсна комісія утворюється Організатором з фахівців (експертів) у сфері маркетингу – менеджерів Компанії Sensters. Якщо кількість відгуків, які мають бути оцінені, є незначною, Конкурсна комісія може діяти у складі одного фахівця (експерта) у сфері маркетингу.

5.4.  Приймаючи участь в Розіграші, учасники погоджуються з тим, що Конкурсна комісія обирає 20  учасників для подальшого обрання переможців шляхом випадкового комп’ютерного вибору, керуючись власним суб’єктивним досвідом, знаннями та переконаннями і їх оцінка відгуків учасників на предмет креативності, корисності та інформативності не підлягає оскарженню і не може бути піддана сумніву.

5.5.  Розіграш серед відібраних Конкурсною комісією 20-ти учасників буде проводитись в 3 (три) етапи наступним чином:

5.5.1.  На Першому етапі буде обраний 1 (один) Переможець, якому буде присуджено перше місце і він отримає Приз, зазначений в пп. 2.1.1. цих Правил. Переможець Першого етапу Розіграшу вибуває зі списку Учасників Розіграшу та в наступних етапах Розіграшу участі не бере.

5.5.2.  На Другому етапі Розіграшу буде обраний 1 (один) Переможець, якому буде присуджено друге місце і він отримає Приз, зазначений в пп. 2.1.2. цих Правил. Переможець Другого етапу Розіграшу також вибуває зі списку Учасників Розіграшу та в Третьому етапі Розіграшу участі не бере.

5.5.3.  На Третьому етапі Розіграшу буде обраний ще 1 (один) Переможець, якому буде присуджено третє місце і він отримає Приз, зазначений в пп. 2.1.3. цих Правил.

5.6.  Результат визначення Переможців фіксується у формі протоколу та буде опублікований у коментарях до конкурсних постів на офіційній сторінці АМR Education в Соціальній мережі Facebook та Соціальній мережі Instagram.

5.7.  Результати Розіграшу, є остаточними і не можуть бути змінені, оскарженню та перегляду не підлягають. Переможець не може передавати або уступати свої права, пов’язані з участю в розіграші третім особам.

5.8.  Переможці будуть також додатково повідомлені про виграш в Соціальній мережі Facebook та Соціальній мережі Instagram, шляхом направлення особистого повідомлення.

5.9.  Процедура визначення Переможців Розіграшу не є лотереєю, азартною грою, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

5.10.   Організатор Розіграшу не отримує винагороду від Учасників Розіграшу за їхню участь в Розіграші.

VI.       Порядок, умови і терміни отримання Призів

6.1.  Особи, які будуть обрані Переможцями Розіграшу, отримують право на одержання Призів, визначених п. 2.1. цих Правил.

6.2.  Призи будуть вручатись Переможцям протягом 30-ти календарних днів з дня оголошення результатів Розіграшу шляхом поштової розсилки службою експрес-доставки «Нова Пошта», за умови надання ними Організатору у відповідь на особисте електронне повідомлення про визначення їх Переможцями, протягом 5-ти робочих днів з моменту направлення їм такого повідомлення, копій паспорту (першої, другої сторінки та сторінки з актуальним місцем реєстрації або копії картки у формі ID) та копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а також повідомлення номеру та адреси відділення Нової пошти, на яку слід направити Приз. Переможець самостійно несе відповідальність за вірність зазначених ним даних для відправлення Призу (ПІБ, мобільний телефон, населений пункт, номер відділення «Нової Пошти»). У разі перемоги неповнолітнього, для отримання Призу необхідно представити письмову згоду батьків на участь в даній акції, а також згоду на отримання «призу» акції (дані документи відправляються Переможцем у відсканованому вигляді у відповідь на повідомлення від організатора про виграш).

6.3.  Відправка Призу буде здійснена з використанням повідомлених Переможцем даних (ПІБ, мобільний телефон, населений пункт, номер відділення «Нової Пошти»). Для отримання Призу у відділенні «Нової Пошти» переможець повинен пред’явити документ, що підтверджує його особу.

6.4.  Якщо Переможець з незалежних від Організатора причин не відповідає на повідомлення про визначення його Переможцем та/або не направляє у відповідь на особисте повідомлення копій документів та інформацію, визначену в п. 6.2 цих Правил у визначені строки, то така особа втрачає право на отримання Призу, а також не має права на отримання будь-якої компенсації, а Приз повертається Організатору Розіграшу.

6.5.  Приз не підлягає обміну та не видається в грошовому еквіваленті. Організатор має право відмовити Учаснику у наданні Призу та визначити іншого власника Призу, якщо Учасник надав невірну інформацію або будь-яким іншим способом порушив правила проведення Розіграшу.

6.6.  Надсилання Призу на територію АР Крим та таких територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та на території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (тимчасово окуповані території та території проведення Операції об’єднаних сил), а також за межі України – не проводиться.

6.7.  Підтвердженням отримання Призу Переможцем є його підпис в накладній та/або інформація служби експрес-доставки «Нова Пошта».

6.8.  Оподаткування особи, яка отримала приз, проводиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор за свій рахунок здійснює оподаткування особи, яка отримала приз, відповідно до вимог чинного законодавства України.

VII.     Обмеження відповідальності

7.1.  Відповідальність Організатора Розіграшу не виходить за межі вартості й кількості Призів, зазначених у цих Правилах.

7.2.  Організатор Розіграшу не несе відповідальності за неможливість надсилання/надання Призів Учасникам Розіграшу з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, у т.ч. якщо номер та адреса відділення Нової пошти, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інші дані про себе, необхідні для надсилання/надання Призів, якщо Учасником Розіграшу такі дані були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Розіграшу не має права на одержання від Організатора Розіграшу жодної компенсації.

7.3.  Організатор Розіграшу не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасниками Розіграшу наданих Призів після їх / його одержання та/або за неможливість Учасників Розіграшу скористатися Призом з будь-яких незалежних від Організатора Розіграшу причин.

7.4.  Організатор не несе відповідальності за:

– не ознайомлення Учасниками Розіграшу зі списком Переможців Розіграшу;

– неотримання / несвоєчасне отримання відомостей / документів, необхідних для отримання Призу з вини організацій зв’язку, або з інших, не залежних від Організатора причин;

– за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками / Переможцями Розіграшу обов’язків, передбачених у цих Правилах.

7.5.  Організатор Розіграшу не несе відповідальності за невиконання своїх зобов’язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як епідемія, введення карантину, введення на території України чи в окремих її місцевостях особливого правового режиму (надзвичайного положення/стану) або з інших непередбачуваних обставин, результатом яких стане застосування обмежуючих заходів; стихійне лихо; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади, суттєві зміни в законодавстві, кібератаки тощо, що діють на території проведення Розіграшу, інших непідвладних контролю з боку Організатора Розіграшу обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню зобов’язань.

7.6.  Право на отримання Призів мають лише особи, які є Учасниками Розіграшу. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де Приз буде предметом угоди або засобом платежу.

7.7.  Переможці Розіграшу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації, необхідної для отримання Призів.

7.8.  У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.9.  Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Розіграшу протягом всього періоду проведення Розіграшу. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

7.10.   Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися до Організатора Розіграшу шляхом надсилання повідомлення.

VIII.  Інші умови

8.1.  Беручи участь у Розіграші, Учасник автоматично підтверджує повне розуміння умов Розіграшу, факт ознайомлення і згоди з Офіційними Правилами Розіграшу.

8.2.  Учасники погоджуються і дають дозвіл на використання своїх персональних даних (ПІБ, контактний номер телефону, ім’я користувача в соціальних мережах, фотографію профілю, посилання на профіль у соціальних мережах) організатором Розіграшу. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором з маркетинговою і будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, відео, інтерв’ю, інформації або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в т.ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо і відеоматеріалах, інтерв’ю із ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.п., без яких-небудь обмежень по території, часу і способу використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором і будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України і Закону України «Про захист персональних даних» (а також згода включення його номера телефону в систему розсилки інформації про нові акції Організатора, які проводитимуться в майбутньому).

8.3.  Беручи участь у Розіграші, Учасник / Переможець Розіграшу, зокрема, підтверджує свою згоду з тим, що інформація про факт перемоги, а також прізвище, ім’я, по-батькові Переможця Розіграшу будуть опубліковані на офіційній сторінці AMR Education в Соціальній мережі Facebook та Соціальній мережі Instagram.

8.4.  Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками / Переможцями Розіграшу, крім випадків, передбачених цими Правилами.