Щоб пройти тест, заповніть, будь ласка, форму

Вкажіть науки, що вивчають молекулярний та клітинний рівні організації живого:

Оберіть хімічний елемент, що не належить до групи мікроелементів:

Укажіть групу органел, що належать до одномембранних:

Встановіть, скільки хромосом мають дочірні клітини, які утворилися внаслідок мітозу, якщо материнська клітина мала 8 хромосом:

Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом має назву:

Батьки мають ІІ і ІІІ групи крові та обидва гомозиготні за даною ознакою. Визначте фенотипи груп крові їхніх дітей:

У якої тварини відсутня грудна клітка:

Які з перелічених кісток з’єднані рухомо?

Виберіть камеру серця, у якій починається мале коло кровообігу:

Вкажіть, як називається закономірна зміна угруповань після пошкодження стабільного біоценозу: