Щоб пройти тест, заповніть, будь ласка, форму

1. Спростити вираз 𝑥2 − (𝑥 + 1)(𝑥 − 3).

2. √(√5−3)2 +√(2−√5)2 =⋯

3. Розв’язати нерівність 𝑥2 + 6𝑥 + 5 < 0.

4. Знайти найбільший кут трикутника АВС, в якого сторони дорівнюють 13 см, 12 см та 5 см .

5. Вказати формулу графік якої отримують з графіка функції 𝑦 = 𝑥2 у результаті його паралельного перенесення на 4 одиниці вгору, та на 2 одиниці вліво.

6. Арифметичну прогресію (𝑎𝑛) задано формулою 𝑛 −го члена 𝑎𝑛 = 3 − 5𝑛. Знайти різницю цієї прогресії.

7. Знайдіть проміжок зростання функції 𝑦 = 𝑥2 − 4.

8. Знайти середню лінію трапеції. Якщо її площа дорівнює 42 см2, а висота 6 см.

9. Знайти координати центра кола, яке задане рівнянням 𝑥2 + (𝑦 + 2)2 = 42.

10. При якому значенні x вектори 𝑎⃗(x;5) і 𝑏(2; 1) вектори перпендикулярні.